Municipium

Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium Marynarska 19A piętro 10, 02-674 Warszawa (Marynarska Tower).

Sekretariat

tel. (22) 242 80 31

sekretariat@municipium.com.pl

NIP 526-025-01-10

REGON 006375209

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000069503

Kapitał zakładowy 515.000,00 zł

Kapitał wpłacony 515.000,00 zł